Úspěšný a potřebný svoz bioodpadu se letos rozšíří