Svěření resortu školství jihočeským komunistům je nešťastným krokem