Starost o handicapované spoluobčany radnice nezanedbává