Splavněná Vltava může být přínosem pro města a obce