Souhlasíte se schváleným rozpočtem pro rok 2017? Nebo byste rozdělili peníze jinak?

nexium granulado dosis €107.42