Příprava strategického plánu města je otevřena občanům