Příprava strategického plánu města je otevřena občanům

tr €116.22