Prezident dává občanům příklad, že zákony se nemusí dodržovat