Město se bude ucházet o dotace na rozšíření školek