Látal: Vedení města by mělo mít především přesnou představu o podobě a využití haly