Jiří Šesták byl zvolen místopředsedou Senátu

gastroenteritis nexium €32.53