INTERPELACE: Podpora akce „Město lidem, lidé městu“