I postižení lidé jsou především plnohodnotné bytosti