Zapojte se

CHCETE SE ZAPOJIT DO ČINNOSTI OBČANŮ PRO BUDĚJOVICE?

LÍBÍ SE VÁM NÁŠ PROGRAM A NAŠE OTEVŘENOST?

ZAPOJTE SE! Rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo nepovažuje politiku za prostředek k osobnímu obohacení, kdo je schopen si stát za svými názory a kdo chce, aby České Budějovice byly živým, progresivním, moderním a přitom přívětivým městem, kde se dobře žije Vám, Vašim dětem, rodičům a přátelům. Městem, na které můžete být hrdí.

Přečetli jste si naše stanovy? Pak jistě víte, že se můžete stát buď naším členem, nebo registrovaným příznivcem.

Člen má plná práva, ale i povinnosti. Na shromáždění členů rozhoduje hlasováním o činnosti hnutí a může být zvolen do orgánů hnutí.

Registrovaný příznivec neplatí členské příspěvky, ale může se účastnit členských shromáždění s právem diskutovat a ovlivňovat činnost hnutí, nikoli však hlasovat o zásadních otázkách nebo být zvolen do orgánů hnutí. Ale může být hnutím stejně jako člen nominován do zastupitelských sborů a jejich poradních orgánů.

Přihlášky ke stažení:

Členskou přihlášku nebo žádost o registraci příznivcem našeho hnutí doručte buď osobně Radě hnutí, nebo písemně na adresu:

Občané pro Budějovice
Česká 60
370 01 České Budějovice

O přijetí člena rozhoduje rada hnutí jednomyslně, o registraci příznivce prostou většinou.

 

Podpořte nás

Naše hnutí můžete podpořit i finančně:

Činnost našeho hnutí financujeme pouze z členských příspěvků a darů, dále od roku 2012 získáváme státní příspěvky za mandáty našich krajských zastupitelů. Nemáme žádné černé volební fondy či tajné sponzory v pozadí.

Našimi hlavními zásadami jsou OTEVŘENOST a POCTIVOST. Každoročně zveřejňujeme auditorem schválené výroční finanční zprávy a používáme transparentní účet. V naší činnosti nám velmi pomohly příspěvky nejrůznějších dárců. I nyní budeme vděčni za jakýkoliv obnos, který nám věnujete a podpoříte tak další činnost našeho hnutí.

Jako individuální nebo firemní dárce politickému hnutí OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE si můžete tuto částku pro daňové účely odečíst od daňového základu.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru a sepíšeme s Vámi darovací smlouvu. (vzor darovací smlouvy)

Číslo transparentního účtu: 2800583696/2010 vedený u Fio Bank.