variabilidad intrasujeto de esomeprazol €13.74

Vedení hnutí tvoří dle stanov předseda, místopředseda a dalších pět členů rady hnutí volené shromážděním hnutí jako jeho nejvyšším orgánem. Podle volby shromáždění z 4. 12. 2019 je rada složena následovně:

Předseda
Ivo Moravec

Místopředseda
Jan Kubeš

Další členové rady hnutí: 
Lukáš Bajt
Milan Brabec
Tomáš Chovanec
Hynek Látal
Juraj Thoma

Dalšími orgány hnutí jsou podle stanov rozhodce a revizor:

Revizor
Julius Lukeš

Rozhodce
Irena Horažďovská