comprar nexium en España €101.41

Do krajských voleb v Jihočeském kraji jdeme spolu s hnutím Jihočeši s tímto programem:

Ekonomika
* Zdravý kraj bez dluhů.
* Efektivní vynakládání veřejných peněz do smysluplných projektů.
* Vyšší příjmy z krajského majetku.

Doprava
* Průběžné opravy místních i krajských komunikací.
* Výstavba obchvatů měst a obcí.
* Lepší návaznost autobusových a vlakových spojů.
* Dokončení dálnice D 3 a pokračování výstavby D 4.

Zdravotnictví
* Zachování současného systému jihočeských nemocnic.
* Investice do zdravotnictví jako priorita.
* Maximální dostupnost různých druhů zdravotní péče v každém okrese.
* Využívání moderních léčebných metod a postupů.
* Vybudování Centra rehabilitační péče.

Sociální péče
* Finanční podpora domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou.
* Dostatečný počet lůžek v obou zařízeních.
* Vybudování hospice v Českých Budějovicích.
* Podpora domácí paliativní péče.

Vzdělávání
* Zachování sítě středních škol s důrazem na technické obory.
* Podpora učňovského školství.
* Vznik nových vysokoškolských oborů na území kraje.
* Investice do zkvalitnění výuky.

Životní prostředí
* Podpora projektů na zmírnění dopadů sucha.
* Likvidace ekologických zátěží.
* Revitalizace Orlické přehrady.
* Energetické využití odpadu.
* Urychlené zalesnění po kůrovcové kalamitě.

Kultura
* Investice do oprav budov příspěvkových organizací kraje.
* Dokončení archeoskanzenu Jana Žižky v Trocnově.
* Podpora živé kultury v jižních Čechách.
* Vybudování nové galerie na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích.
* Zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

Cestovní ruch
* Podpora známých i méně známých turistických destinací v jižních Čechách.
* Spolupráce se sousedními regiony v ČR, Bavorsku i v Horním Rakousku.

Personalistika
* Nenavyšování počtu úřednických míst na krajském úřadu.
* Kvalitnější elektronická komunikace s občany.
* Snižování provozních nákladů krajského úřadu.

Pokud s tímto programem souhlasíte, pojďte do toho s námi!