últimas investigaciones sobre nexium €70.02

CHCETE SE ZAPOJIT DO ČINNOSTI OBČANŮ PRO BUDĚJOVICE PŘÍMO?

LÍBÍ SE VÁM NÁŠ PROGRAM A NAŠE OTEVŘENOST?

ZAPOJTE SE! Rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo nepovažuje politiku za prostředek k osobnímu obohacení, kdo je schopen si stát za svými názory a kdo chce, aby České Budějovice byly živým, progresivním, moderním a přitom přívětivým městem, kde se dobře žije Vám, Vašim dětem, rodičům a přátelům. Městem, na které můžete být hrdí.

Přečetli jste si naše stanovy? Pak jistě víte, že se můžete stát buď naším členem, nebo registrovaným příznivcem.

  1. Člen má plná práva, ale i povinnosti. Na shromáždění členů rozhoduje hlasováním o činnosti hnutí a může být zvolen do orgánů hnutí.
  2. Registrovaný příznivec neplatí členské příspěvky, ale může se účastnit členských shromáždění s právem diskutovat a ovlivňovat činnost hnutí, nikoli však hlasovat o zásadních otázkách nebo být zvolen do orgánů hnutí. Ale může být hnutím stejně jako člen nominován do zastupitelských sborů a jejich poradních orgánů.

Přihlášky ke stažení:

O přijetí člena rozhoduje rada hnutí jednomyslně, o registraci příznivce prostou většinou. Členskou přihlášku nebo žádost o registraci příznivcem našeho hnutí doručte buď osobně Radě hnutí, nebo písemně na adresu:

Občané pro Budějovice, Puklicova 995/1 , 370 04 České Budějovice

DÍKY! TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Podpořte nás finančně

Kdo nás platí? Vy! Jakožto lokální hnutí financujeme naši činnost pouze z členských příspěvků a darů. Nemáme žádné černé volební fondy či tajné sponzory v pozadí. Žádní uhlobaroni nebo „malé rodinné firmičky“. Jen Vy!

Naše financování je maximálně transparentní. Každoročně zveřejňujeme auditorem schválené výroční finanční zprávy a nad rámec zákonných povinností i vyúčtování volebních kampaní (nutno dodat že v Budějovicích jako jediní). Používáme výhradně transparentní účty:

  • Pro příjmy ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných plnění účet 2800583696/2010
  • Pro další příjmy a veškeré výdaje účet č. 2800583688/2010

Chcete nám i Vy přispět na volební kampaň nebo propagaci naší každodenní činnosti? Můžete nám zaslat dar na náš transparentní účet. Pro splnění všech zákonných podmínek a pravidel transparentního financování prosím postupujte následovně:

  1. Dar nám můžete zaslat na náš účet 2800583696/2010 (Fio Bank)
  2. Do zprávy pro příjemce uveďte označení „dar“, celé své jméno a obec bydliště (popř. název firmy a sídlo). Fyzické Jako variabilní symbol prosím uveďte své datum narození (ve formátu dd.mm.rrrr), popř. právnické osoby své IČ. Platby bez takové identifikace dárce Vám budeme bohužel povinni zaslat zpět.
  3. V případě příspěvku nad 1000,- Kč s Vámi budeme potřebovat sepsat darovací smlouvu. Nebojte, nebude to nic složitého. Stačí stáhnout vzor darovací smlouvy a zaslat nám ji na adresu našeho hnutí: Puklicova 995/1 , 370 04 České Budějovice (popř. se domluvíme na osobním setkání).

Jako individuální nebo firemní dárce politickému hnutí OBČANÉ PRO BUDĚJOVICE si můžete tuto částku pro daňové účely odečíst od daňového základu.

DĚKUJEME!