Po komunálních volbách v říjnu 2018 jsme díky Vaší důvěře druhým nejsilnějším hnutím na českobudějovické radnici. Dostali jsme tak příležitost sestavit s dalšími stranami koalici a usednout po několika letech v opozici zase ve vedení města – tedy vedle zastupitelstva také v radě města.

Hnutí obsadilo v nové radě pozice hned dvou náměstků (Juraj ThomaIvo Moravec) a dvou neuvolněných radních (Tomáš ChovanecMartin Pražák (od listopadu 2020, kdy na tomto postu nahradil zastupitele Martina Maršíka).

Mgr. Juraj Thoma
1. náměstek primátora pro územní plán, strategický plán a rozvoj, pro kulturu a Jihočeské divadlo
T: 386 802 903
M: thomaj@c-budejovice.cz

 

Ing. Ivo Moravec
náměstek primátora pro správu veřejných statků, veřejné zakázky, životní prostředí, Pohřební ústav města České Budějovice, p. o., FCC České Budějovice, s. r. o., Sportovní zařízení města České Budějovice, p. o.
T: 386 802 902
M: moraveci@c-budejovice.cz

 

Mgr. Tomáš Chovanec
člen rady města
T: 606 202 300
M: chovanect@c-budejovice.cz

 

Mgr. Martin Pražák
člen rady města
T: 602 244 935
M: prazakm@c-budejovice.cz