Pamětní desky obětem heydrichiády u novohodějovického kostela a jejich okolí jsou mírně řečeno zanedbané. Pozemek však není v majetku města. Nicméně již jsme kontaktovali magistrát, aby se opravou pietního místa začal zabývat, a dohlédneme na to, aby se tak stalo.