Zlepšení průjezdnosti a plynulosti dopravy vyladěním zelené vlny na hlavních komunikacích, včetně Pražské.