Rozšíříme oplocení hřiště o sousední zelené plochy, abychom je tak uchránili před psy a umožnili dětem hrát si na čistém trávníku. Přidáme odpadkové koše kvůli posílení pořádku.