Zejména pro rodiny s dětmi je leckdy obtížné zúčasnit se veřejných kulturních akcí v centru města. Proč tedy něco neuspořádat přímo na Máji? Letní festival, koncerty, zábavná odpoledne pro děti, hudební sedánky pro seniory… Proč ne? Takové akce rádi podpoříme z městského rozpočtu.