Chceme čistější Sokolský ostrov. To vyžaduje nejen kvalitnější a častější úklid, ale také lepší možnosti pro lidi, jak nakládat s odpadem. Plastové kelímky z venkovní kavárny, při kulturních akcích, vlastní přinesené lahve, to vše zbytečně skončí v odpadkových koších, které pak bývají přeplněné. Přidáme na Sokolský ostrov více kontejnerů na tříděný odpad!