Myslíme si, že jednosměrný provoz v obytných zónách významně napomáhá k bezpečí všech uživatelů komunikací. Existuje řada dobrých příkladů. Navíc umožňuje zvýšení kapacit pro parkování. Je to téma, které je nezbytné důkladně předem vysvětlit a debatovat o něm s občany a jsme přesvědčeni, že je to diskusní téma i pro život ve Čtyřech Dvorech.