Jedna z mála větších zelených ploch v Novém Vrátě, navíc u základní a mateřské školy, je dlouhodobě zanedbaná. Vyčistíme rybníky, oživíme zeleň, vybudujeme příjemnou odpočinkovou zónu pro místní.