Intenzivnější údržba zelených ploch uvnitř a kolem bikeparku.