Podobné návrhy jsme zaznamenali ve vícero okrajových částech města – občanům chybí prostor pro kulturní či sportovní vyžití v blízkosti jejich bydliště. Budeme hledat model, jak tento problém řešit celoměstsky, ve spolupráci s místními i soukromníky.