Původní návrh spojnice ulic M. Horákové-Strakonická počítal s částečným překrytím terénního zářezu, v němž silnice vede, aby byla zachována celistvost zeleně. Nyní silnice působí jako zbytečná bariéra, oživíme proto původní myšlenku a park s navazující přírodou opět propojíme.