Přesunutí kontejnerů na separovaný sběr od základní školy na jiné místo. Všude tam, kde je to možné nahrazení stávajících kontejnerů podzemními. Tam, kde to není možné, instalace nových nádob a kvalitní a intenzivní úklid kolem nich.