Osa Krajinská-Pražská je díky hotelům a obchodnímu centru IGY významnou pěší trasou. Z Clarionu, který plánuje nové kongresové centrum, proudí návštěvníci do centra za zábavou, z města opačným směrem do IGY za nákupy. V souladu se strategickým plánem vyhlásíme architektonickou soutěž na dostavbu Mariánského náměstí a také přestavbu Pražské, aby byla pohodlnější pěším i cyklistům.

Architektonické soutěže považujeme za nutnou podmínku každého většího zásahu do veřejného prostoru!