To stávající vybrali obyvatelé Vltavy ze tří návrhů v anketě už v roce 2007. Před jedenácti lety, a proto si myslíme, že je čas na jeho novou úpravu – nehledě na to, že sypaná úprava povrchů se neosvědčila, je příliš prašná. A chceme vše zase řešit s Vámi, kteří tu bydlíte.