Jednou ze stížností, kterou jsme si vyslechli při návštěvě Rožnova byla absence kulturního zařízení poté, co byl kulturní dům Countryon prodán novému majiteli a přestavěn na kanceláře. I v ostatních částech města jsme zaznamenali poptávku po místních kulturních zařízeních nebo také senior klubech, kde by se mohli scházet starší občané. Pokusíme se pro takové zařízení v Rožnově najít vhodný městský prostor či se domluvit s nějakým soukromníkem, který by s podporou města byl schopen zajišťovat kulturní program přímo v Rožnově.