Nahrazení stávajících kontejnerů na separovaný sběr a odpad podzemními velkokapacitními nádobami všude tam, kde to půjde. Palackého náměstí je jedním z hlavních adeptů.