Na náš popud řeší Ředitelství silnic a dálnic ČR možnosti zrušení současného kruhového objezdu, který je už léta provizoriem a který je důvodem častých front. Výsledkem by měl být nový větší a plynulejší kruhový objezd nebo světelná křižovatka.