Společně s Rudolfovem konečně dořešíme problém tzv. Hlinského krčku – nevyhovující technický i dopravní stav této úzké a zanedbané silnice.