Rozvoj cyklistické infrastruktury je jednou z priorit našeho hnutí. Výstavba cyklostezky ze Včelné do Rožnova byla ve spolupráci s obcí Včelná zahájena za naší éry a také dohlédneme na to, aby byla dotažena do konce.