Rozvíjející se zástavba na východním okraji města vyžaduje silnější spojení MHD s centrem města.