Přechody na Branišovské ulici jsou kvůli sousedství univerzitního kampusu velmi frekventované, zejména u zastávek. Pro obyvatele sídlišť jsou navíc nejkratší spojnicí se Stromovkou. Postaráme se proto o zvýšení jejich bezpečnosti přidáním výstražných prvků či osvětlení.