Kandidáti HOPB do komunálních voleb 2022

descripción de nexium 40 €70.48

KOMPLETNÍ KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

 1. Mgr. Juraj Thoma, 53 let, 1. náměstek primátora, archeolog
 2. Ing. Ivo Moravec, 58 let, náměstek primátora, lesní inženýr
 3. Ing. Martin Maršík, Ph.D., 56 let, ředitel Biskupského gymnázia J. N. Neumanna, církevní základní školy a základní umělecké školy, zastupitel
 4. Mgr. Tomáš Chovanec, 43 let, náměstek primátora, projektový manažer
 5. Ing. Světlana Procházková, MBA, 59 let, galeristka, soudní znalkyně, editorka, zastupitelka
 6. JUDr. Mgr. Michal Holčapek, MBA, 49 let, policista, ředitel územního odboru PČR
 7. Mgr. Lukáš Bajt, 34 let, městský cyklokoordinátor, zastupitel města
 8. Ing. Ludmila Váchová, 36 let, ekonomka
 9. Mgr. Hynek Látal, Ph.D., 44 let, vysokoškolský pedagog
 10. Mgr. Jaroslava Šporclová, 79 let, podnikatelka, zastupitelka města
 11. Mgr. Bc. Martin Pikous, 28 let, právník, organizátor kulturních akcí, zastupitel
 12. Ing. Veronika Macková, 38 let, ekonomka, tajemnice Přírodovědecké fakulty JU
 13. Jaroslav Havlíček, 57 let, policista
 14. Ladislava Krejčová, 55 let, referentka
 15. Ing. Petr Klika, 35 let, podnikatel
 16. Mgr. Petra Lexová, 32 let, historička umění, kurátorka
 17. Milan Brabec, 42 let, publicista, živnostník
 18. Mgr. Markéta Elich, Ph.D., 43 let, vysokoškolská pedagožka
 19. prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., 56 let, vědec, proděkan Přírodovědecké fakulty JU
 20. MgA. Barbora Geny, 42 let, manažerka
 21. Ing. Vladislav Hadáček, 55 let, odborný rada – kontrolor
 22. Mgr. Karolína Svobodová, 28 let, doktorandka Přírodovědecké fakulty JU
 23. Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D., 44 let, vysokoškolský pedagog
 24. Bc. Aneta Švarcová, 26 let, lektorka, předsedkyně divadelního spolku SUD
 25. Ing. arch. Miroslav Vodák, 42 let, architekt, organizátor architektonických soutěží
 26. Mgr. Jindřiška Kačenová, 79 let, pedagožka
 27. Martin Kolář, 38 let, kulturní manažer
 28. Irena Horažďovská, 75 let, podnikatelka
 29. Mgr. Jakub Bican, 42 let, IT manažer
 30. Hana Kabelová, 55 let, ekonomická referentka
 31. prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., 59 let, vědec, vysokoškolský pedagog
 32. Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D., 50 let, ředitelka domova pro seniory
 33. Vojtěch Zach, 41 let, trenér mládeže VK Jihostroj
 34. Naděžda Nanárová, 51 let, mediátorka podpory zdraví při Státním zdravotním ústavu
 35. Bc. Ivan Matejić, 25 let, student
 36. Jan Novotný, 35 let, trenér, lektor
 37. Ing. Josef Laštůvka, 27 let, ekonom
 38. Ing. Bc. Michal Gyepes, 55 let, podnikatel
 39. Ing. Viktor Hintnaus, 40 let, podnikatel
 40. RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D., 45 let, vědec, vysokoškolský pedagog
 41. Ing. Mgr. David Sláma, 34 let, ředitel odboru Ministerstva vnitra ČR
 42. Ing. Milan Zapletal, 87 let, hydrolog
 43. Kryštof Makovec, 23 let, student
 44. Jan Tůma, 74 let, chemik, ekolog
 45. Stanislav Štádler, 48 let, podnikatel