34 let, ekonomka, tajemnice Přírodovědecké fakulty JU, členka kontrolního výboru zastupitelstva města

Po Obchodní akademii v Třeboni (2003) vystudovala na Jihočeské univerzitě provozně-podnikatelský obor (2008) se zaměřením na účetnictví, daně, management, řízení a plánování, finance a ekonomiku podniku. Již během studia nabrala zkušenosti v účetních firmách, na seminářích EU.

S inženýrským titulem pak nastoupila nejprve do firmy KPMG Česká republika, s.r.o., jako auditor účetnictví. Kontrolingu se pak dále věnovala ve stavební firmě Skanska, a.s., v roce 2011 působila v Dopravním podniku města České Budějovice, a.s., jako vedoucí řízení kontrolingu. V současnosti pracuje na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity jako tajemnice fakulty.

Ve volném času se věnuje kultuře (památky, výstavy, plesy), sportu (tenis, jóga, squash, volejbal) a cestování.