61 let, podnikatel

„Základním předpokladem pro každé prosperující společenství je silná střední třída. Ta však není definována – jak si mnozí myslí, výší jejich příjmů, ale životním postojem. Zdravou střední třídu tvoří sebevědomý občan, který v podmínkách rovných příležitostí svojí kvalifikovanou prací zajistí nejen sebe, ale často i pracovní příležitost pro ostatní a to bez potřeby pomoci státu.

Je zřejmé, že takový občan – s přiměřenou dávkou charakterových vlastností – se nemusí obávat, že neobstojí na trhu práce. Takto postavené sebevědomí je pak slušným základem pro postoje a rozhodnutí, která neurčují různé okolní vlivy. Nechci se nikomu omlouvat za svoji minulost, natož pak za budoucnost.“