nexium wofjr €65.32

33 let, historička umění, kurátorka

Vystudovala obor Dějiny umění na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (2011), magisterský titul poté získala v souběžně studovaném oboru na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (2013).

Od roku 2015 působila jako kurátorka sbírky moderního a současného umění Alšovy jihočeské galerie, se kterou později spolupracovala externě. Současně produkčně a kurátorsky vedla Galerii D9 v Českých Budějovicích a podílela se na projektu Artlist v rámci Centra pro současné umění Praha.

Aktuálně působí jako odborná asistentka na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích. Současně dokončuje doktorské studium na Semináři dějin umění FF MU v Brně, kde je řešitelkou interních grantů Masarykovy univerzity.

Dlouhodobě spolupracuje s platformou o umění Artalk.cz, pro kterou zpracovává zahraniční zprávy ze světa umění. Svými výtvarnými kritikami přispívá do řady periodik a podílí se na vzniku brněnské databáze umělců Open Studios. Ve své práci se věnuje výzkumu středoevropské pozdní moderny, moderního a současného sochařství, architektury a veřejného prostoru.

V roce 2021 získala prestižní Stipendium dr. Alfereda Badera a v roce 2022 cenu rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký počin, kdy se autorsky podílela na knize Sochařské Brno 1989–2019.