medikament nexium mups 20mg €76.48

87 let, hydrolog

Po absolvování Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích studoval obor vodní hospodářství na ČVUT Praha. Studia zakončil v roce 1960.

Následně pracoval jako projektant vodohospodář v Pozemních stavbách Karlovy Vary. Od roku 1964 pracoval též jako projektant v Českých Budějovicích (KVRIS, později Hydroprojekt). Od roku 1970 pracoval až do odchodu do důchodu v Českém hydrometeorologickém ústavu jako hydrolog.

V létech 1983 až 1986 pracoval jako vodohospodář – hydrolog v Alžírsku, v létech 1989 až 1990 v téže funkci v Nigeru.

Od roku 2002 je v důchodu, do roku 2013 vyučoval externě hydrologii na Vyšší odborné škole vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech.

Aktivně se zajímá o veřejné dění, nejen jako člen hnutí Občané pro Budějovice, ale také v rámci Klubu na obranu demokracie.