puede tomar nexium y tylenol juntos €108.24

28 let, právník, městský zastupitel, organizátor kulturních akcí

📧 pikousm@c-budejovice.cz

Absolvent Gymnázia Jírovcova (2013), bakalářského oboru Marketingová komunikace a PR na Fakultě sociálních věd UK (2016) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2020).

Už od střední školy se podílel se na organizaci různých kulturních akcí ve městě, zejména pak v letech 2011-2015 na organizaci Budějovického Majálesu. Do kulturního dění se zapojil taktéž jako aktér v několika hudebních i divadelních souborech.

V roce 2014 stál u zrodu pražské akce Korzo Národní, největších oslav 17. listopadu v Praze na Národní třídě. V Praze se při studiích zapojil i do dalších projektů v neziskovém sektoru, konkrétně např. Transparency International nebo v projektu Rekonstrukce státu. Podílel se také na vzniku pražského Muzea paměti XX. století.

Od roku 2020 se pracovně zabývá legislativními podmínkami fungování samosprávy jako právník Svazu měst a obcí. Inspiraci z jiných měst se nyní snaží přenést do Budějovic.

Do intenzivnější komunikace s budějovickou radnicí se zapojil Martin ještě jako student gymnázia v roce 2012, když se stal předsedou nově vznikajícího Studentského parlamentu, poradního orgánu rady města složeného ze zástupců budějovických středních škol. Od té doby bedlivě sleduje dění ve městě a na radnici. V roce 2018 se stal Martin členem zastupitelstva města. Věnuje se zde především otázkám kultury a veřejného prostoru.