nexium y diarrea persistente €127.30

38 let, pořadatel kulturních akcí a manažer cestovatele Ladislava Zibury

Narodil se v Praze, ale od druhého roku života už vyrůstal v Českých Budějovicích. V roce 2013 se kvůli práci na sedm let přestěhoval do Prahy. Od roku 2020 je zpátky v Českých Budějovicích, nově i s rodinou. Pracuje jako manažer cestovatele a spisovatele Ladislava Zibury, je ženatý a má dceru Františku (7 let) a syny Ondřeje (4 roky) a Jindřicha (5 měsíců).

Absolvoval České reálné gymnázium (2003), studia práv na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2009 těsně před dokončením z osobních důvodů zanechal.

Profesně, byť v neplacené pozici, byl dlouhá léta (2008-2018) spojen s Budějovickým Majálesem, který se během té doby podařilo významně posunout až k jednomu z největších studentských festivalů v ČR.

V roce 2009 absolvoval půlroční placenou stáž na ministerstvu zahraničních věcí v rámci českého předsednictví EU.

Většina jeho pracovního zapojení souvisí s kulturou. V letech 2009-2013 působil v Noise Assault Agency Budweis, v letech 2012-2013 jako manažer a dramaturg v rámci ročního městského projektu Slavie ožije, v letech 2011-2018 v agentuře Bumbum Satori jako manažer zastupovaných umělců. Mezi lety 2013 a 2015 působil jako administrátor Linhartovy nadace.

Především však v roce 2014 stál spolu s „odchovanci“ Budějovického Majálesu u zrodu národních oslav svobody v Praze, Díky, že můžem – Korzo Národní, na jejich pořádání se aktivně podílel až do roku 2018, stále zůstává čestným členem spolku.

Od roku 2015 je manažerem známého cestovatele a spisovatele Ladislava Zibury, dalšího Budějčáka se zkušeností z Budějovického Majálesu. Organizuje mu přednášková turné, zajišťuje účetnictví, vyjednávání s nakladatelstvími, PR a další činnosti.

Po návratu do Českých Budějovic byl díky svým zkušenostem přizván do expertního týmu připravujícího rekonstrukci a budoucí provoz kulturního domu Slavie. Podílel se také na přípravě kandidátské přihlášky města na titul Evropské hlavní město kultury 2028.

Co máte na Budějovicích rád, jsou podle Vás něčím jedinečné?
Mám je prostě rád. Neumím to popsat. Vyrůstal jsem tu, záleží mi na nich. Je to krásné město, s krásným okolím. Myslím si, že Budějovice  mají velký potenciál pro kvalitní život.

Co byste si nejvíce přál v Budějovicích změnit?
Zastaralé způsoby spravování věcí veřejných. Více adresovat veřejnou správou tak, aby plnila potřeby obyvatel města aktuálně a konkrétně. Aby veřejná správa znala potřeby svých obyvatel a chtěla je řešit. Přál bych si, aby okolní obce měly důvod se opět k aglomeraci připojit. Zvýšil by se tak rozpočet města a vůbec jeho smysluplné fungování. Přál bych si změnit přemýšlení o dopravě autem v historickém centru, která je nyní zásadně na úkor pěších. Maximálně bych rád centrum uzpůsobil pěší chůzi (obrubníky pryč, širší chodníky). Zároveň bych rád aby lidé, kteří autem z okolí potřebují do města dojet (nemyslím teď přímo do centra) byli systémově řešeni a neházely se jim klacky pod nohy.

Proč jste se rozhodl kandidovat za HOPB?
Pracuji v kultuře a za uplynulé období město začalo koncepčně řešit hodně bolavých míst budějovické kultury, která byla dlouhodobě zanedbávána. Já sám kvůli tomu v roce 2012 odešel pracovat a žít do Prahy. Nyní se to změnilo, město má po 20 letech strategii kultury, opravuje Slavii, Dům umění, koordinuje s krajem, vznikly víceleté granty. A je to i díky HOPB a Juraji Thomovi, který se rozhodl věci řešit systémově a naslouchá odborníkům, kteří zároveň dbají na zapojení občanů (participaci) a také pracují s daty, nikoliv s dojmy. Jsem s tímto vývojem velmi spokojen a rozhodl jsem se to podpořit přímo účastí na kandidátce hnutí, protože bych rád, aby se v prosazování nastavených změn pokračovalo a občané mohli vidět výsledky. 

Jaká změna za uplynulé čtyři roky Vám udělala největší radost?
Tak asi podpora ukrajinských uprchlíků od Správy domů, program Jihočeského divadla, nastartování víceletých grantů a samozřejmě koncepční řešení KD Slavie s velkým důrazem na kvalitu a budoucnost. Mám velkou radost i z koncepčního přístupu v projektu centrumvklidu.cz.

Jak si představujete Budějovice v roce 2030?
Jako klidné město, ve kterém občané ví, že radnice jejich problémy vnímá a řeší. Zároveň jako město, kam se rodáci se zkušenostmi s chutí vracejí. Jako město, které nespěchá, ale zároveň ale nehnije. Jako město, kde se bude mým třem dětem žít příjemně.