50 let, vysokoškolská pedagožka, vedoucí katedry

Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor učitelství českého a anglického jazyka (1991) a University ofReading (Velká Británie) – obor učitelství angličtiny jako cizího jazyka (1997). Následovalo doktorské studium na FF UK v Praze v oboru anglický jazyk (2001) a habilitace ve stejném oboru opět na FF UK (2011).

Od roku 1991 je zaměstnaná na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity – nejdříve jako odborná asistentka, v současné době jako vedoucí katedry anglistiky. Po dobu čtyř let zastávala také funkci proděkanky pro zahraniční vztahy a učitelství.

Na katedře anglistiky přednáší didaktiku anglického jazyka a vede pedagogické praxe. Je v oborových radách doktorských studií na Karlově univerzitě v Praze a Masarykově univerzitě v Brně. Kromě odborných knih a článků je spoluautorkou dvou řad učebnic anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ.

O roku 2010 je členkou školské komise Rady města České Budějovice.

Je vdaná a má dva syny (nar. 1995 a 1999). Ve volném čase nejraději čte, chodí do divadla a na koncerty klasické hudby, cestuje. Jejím nejoblíbenějším sportem je sjezdové lyžování, ale také běžkuje a jezdí na kole a na vodu.

„ Do Českých  Budějovic jsem se přestěhovala v roce 1989 a stala jsem se skutečnou patriotkou, budějovickou občankou. Od té doby se snažím o to, aby Budějovice byly veřejným prostorem, ve kterém se nám dobře žije a na kterém nám záleží. Protože mým oborem je školství, budu se vždy snažit o co největší podporu a rozvoj předškolního a základního vzdělávání ve městě, stejně jako o maximální podporu smysluplných volnočasových aktivit dětí a mládeže.“