73 let, chemik, ekolog, revizor HOPB

Od studií až do roku 1988 pracoval v Chemických úpravnách uranového průmyslu v Mydlovarech, poté další rok a půl v Ústředním informačním středisku pro jaderný program ve Zbraslavi nad Vltavou (zpracování odborných rešerší a studií). Do roku 1991 zajišťoval pro Český svaz vědeckotechnických společností v Českých Budějovicích vzdělávací kurzy a publikace (práce na PC, ekonomika, management). V letech 1992 až 1995 pracoval pro českobudějovickou pobočku ministerstva životního prostředí.

Další svůj profesní život až dosud spojil s energetikou (s přerušením v letech 2005 až 2007, kdy pracoval ve firmě ECO Trend). Nejprve v Jihočeské energetice, jako vedoucí kanceláře představenstva a tiskový mluvčí, poté jako vedoucí oddělení ekologických projektů. Následně působil v E.ON (od r. 2012 jako pracující důchodce) také v oblasti ekologie (staré ekologické zátěže) a systémů řízení (environment, BOZP, kvalita). Od roku 2015 je na penzi.

K jeho zálibám a zájmům kromě rodiny patří cestování, literatura, antická a česká historie.

„Členem HOPB jsem proto, že není zatíženo minulostí. Podle mého názoru se nám v letech 2010-2014 výrazně povedlo rozkrýt smluvní závazky města, zprůhlednit jeho hospodaření a přiblížit radnici občanům (územní komise). V tomto trendu pokračujeme i nadále.“