nexium control 20 mg comprimidos gastrorresistentes €74.17

74 let, chemik, ekolog

Od studií až do roku 1988 pracoval v Chemické úpravně uranového průmyslu v Mydlovarech, poté další rok a půl v Ústředním informačním středisku pro jaderný program ve Zbraslavi nad Vltavou (zpracování odborných rešerší a studií). Do roku 1991 zajišťoval pro Český svaz vědeckotechnických společností v Českých Budějovicích (Dům techniky) vzdělávací kurzy a publikace (práce na PC, ekonomika, management). V letech 1992 až 1995 pracoval pro českobudějovickou pobočku ministerstva životního prostředí.

Další svůj profesní život, až do odchodu do starobního důchodu, spojil s energetikou (s přerušením v letech 2005 až 2007, kdy pracoval ve firmě ECO Trend, ale také pro energetiku). Nejprve v Jihočeské energetice, jako vedoucí kanceláře představenstva a tiskový mluvčí, poté jako vedoucí oddělení ekologických projektů. Následně působil v E.ON (od r. 2012 do r. 2015 jako pracující důchodce) také v oblasti ekologie (staré ekologické zátěže) a systémů řízení (environment, BOZP, kvalita). Od roku 2015 je na penzi, ale na svou ekologii v energetickém prostředí nezapomněl.

K jeho zálibám a zájmům kromě rodiny patří cestování, literatura, antická a česká historie.

„Členem HOPB jsem proto, že není zatíženo minulostí. Podle mého názoru se nám v letech 2010-2014, kdy jsem aktivně působil v komunální politice, výrazně povedlo rozkrýt smluvní závazky města, zprůhlednit jeho hospodaření a přiblížit radnici občanům (územní komise). V tomto trendu pokračujeme i nadále.“

 

Co máte na Budějovicích rád, jsou podle Vás něčím jedinečné?
Dobře se mi tu žije, to je nade všechny požadavky. Líbí se mi tu spojení historické části města a soutoku řek Vltavy a Malše.

Co byste si nejvíce přál v Budějovicích změnit?
Problémem je doprava. To nepůjde tak rychle změnit. Mým dlouholetým přáním je dostat na náměstí Přemysla Otakara II. stromy. Nemyslím tím nějaké vysoké, ale takové, za kterými by si pěkné fasády domů hrály na schovávanou.

Proč jste se rozhodl kandidovat za HOPB?
Na to je jednoduchá odpověď, stejná, jako proč jsem členem HOPB.

Jaká změna za uplynulé čtyři roky Vám udělala největší radost?
Asi to, že se začalo řešit dopravní napojení města a kraje na ostatní část republiky.

Jak si představujete Budějovice v roce 2030?
Byl bych rád, aby město víc sloužilo jako korzo. Aby se lidé setkávali na ulicích při zábavě, nebo jen tak při sousedském popovídání. A to nejen v historickém středu, ale i v okrajových částech města.