muestras de nexium €51.66

56 let, vědec, proděkan Přírodovědecké fakulty JU

📧 vacha@jcu.cz

Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1990), doktorské studium absolvoval v oboru rostlinné fyziologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1997), habilitační řízení uzavřel v roce 2003, v roce 2011 byl jmenován profesorem biochemie.

Od roku 1991 pracuje na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, od roku 1997 též na Jihočeské univerzitě (postupně na Biologické fakultě, Ústavu fyzikální biologie a na Přírodovědecké fakultě). V letech 2011 – 2019 byl děkanem Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, v letech 2013 – 2021 byl po dvě funkční období poslancem Parlamentu České republiky.

Během své práce absolvoval několik zahraničních stáží (např. na Londýnské Imperial College of Science, Medicine and Technology ve Velké Británii, kde krátce spolupracoval i s laboratoří nositele Nobelovy ceny lordem Georgem H. Porterem) a získal několik zahraničních stipendií. V letech 2009 – 2019 přednášel Biochemii na Univerzitě Johanna Keplera v rakouském Linci.

V roce 2003 obdržel cenu Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR.

Jako vědecký pracovník se zabývá se strukturní biochemií a fotosyntézou. Byl nebo je řešitelem řady národních nebo mezinárodních grantových projektů, je autorem více než 70 odborných publikací v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech.

Přednáší na Přírodovědecké fakultě JU, kde je proděkanem pro investice a garantem studijního programu Biologická chemie (Biological Chemistry) vyučovaného ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v rakouském Linci. Je členem vědeckých rad několika různých institucí a předsedou Kontrolní rady Agentury pro zdravotnický výzkum ministerstva zdravotnictví.

Je ženatý a má čtyři děti. Ve volném čase se věnuje hudební skupině Akia b. a., motocyklovým sportům a pěstování bonsaí.

„Když mne oslovili kamarádi z HOPB, jestli bych je nechtěl podpořit svou kandidaturou do zastupitelstva Českých Budějovic, neváhal jsem. Vím ze zkušenosti s nimi, že to dělají ze srdce, s obrovským nasazením a hlavně jsou za nimi vidět výsledky. Tak bych si představoval, že má komunální politika vypadat. Proto jsem souhlasil a kandiduji.“

 

OSOBNÍ STRÁNKY: www.frantisekvacha.cz

 

Co máte na Budějovicích rád, jsou podle Vás něčím jedinečné?
Budějovice jsou jedinečným místem se zajímavou historií a obrovským potenciálem být opravdu skvělým místem pro život.

Co byste si nejvíce přál v Budějovicích změnit?
Víc příležitostí pro odpočinek, kulturu a sport pro všechny běžné občany. Revitalizovat zapomenutá nebo zanedbaná místa nejen v centru, ale i na periferiích.

Proč jste se rozhodl kandidovat za HOPB?
Je to parta lidí, kterým jde především o Budějovice a jejich občany.