51 let, děkan Přírodovědecké fakulty JU, poslanec Parlamentu ČR

📧 vachaf@psp.cz

Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1990), doktorské studium absolvoval (1997) v oboru rostlinné fyziologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, habilitační řízení uzavřel v roce 2003, v roce 2011 byl jmenován profesorem biochemie.

Od roku 1991 pracuje na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, od roku 1997 též na Jihočeské univerzitě (postupně na Biologické fakultě, Ústavu fyzikální biologie a na Přírodovědecké fakultě). Od roku 2011 je děkanem Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Během své práce absolvoval několik zahraničních stáží (např. na Londýnské Imperial College of Science, Medicine and Technology ve Velké Británii, kde krátce spolupracoval i s laboratoří nositele Nobelovy ceny lordem Georgem H. Porterem) a získal několik zahraničních stipendií.

V roce 2003 obdržel cenu Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky AV ČR.

Jako vědecký pracovník se zabývá se strukturní biochemií a fotosyntézou. Byl nebo je řešitelem řady národních nebo mezinárodních grantových projektů, je autorem více než 50 odborných publikací v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech.

Přednáší na Přírodovědecké fakultě JU, kde je garantem studijních oborů chemie a biofyzika, dále přednáší na Univerzitě Johanna Keplera v rakouském Linci. Je členem rady instituce nebo vědeckých rad několika různých výzkumných institucí.

Je ženatý a má čtyři děti. Ve volném čase se věnuje hudební skupině Akia b. a., motocyklovým sportům, bezmotorovému létání a pěstování bonsaí. A také politice. K mandátu českobudějovického zastupitele získal v říjnu 2013 také mandát poslance Parlamentu České republiky.

„Když jsem byl oslovený několika známými, kteří zakládali novou politickou iniciativu na obecní a později i vyšší úrovni a kterým důvěřuji a jejichž práce si vážím, bylo rozhodování jednoduché. Buď budeš sedět doma a nadávat, nebo se zapojíš do snahy přivést politiku a zastupitelskou demokracii tam, kde by měla podle tvého mínění být. A tím místem je veřejná služba, ne neveřejné vysávání.“

 

OSOBNÍ STRÁNKY:

www.frantisekvacha.cz