aturan minum nexium €28.30

26 let, lektorka, předsedkyně divadelního spolku SUD

Je absolventkou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, v současné době studuje andragogiku (vzdělávání dospělých) na Masarykově univerzitě v Brně. Již šestým rokem se věnuje lektorské práci s dětmi a dospělými.

Aktivně se také věnuje divadlu a dalším uměleckým činnostem. V roce 2020 převzala vedení studentského univerzitního divadla SUD, kde společně týmem realizují nejrůznější kulturní projekty a vzdělávací aktivity.

 

Co máte na Budějovicích ráda, jsou podle Vás něčím jedinečné?
Budějovice jakožto metropole Jihočeského kraje nabízí mnoho možností, příležitostí a kulturního vyžití. Zároveň si však zachovávají krásu malého města, které je specifické určitou mezilidskou blízkostí a klidnějším tempem každodenního života. Tato kombinace dělá z Budějovic osobité místo.

Co byste si nejvíce přála v Budějovicích změnit?
Přála bych si, aby se Budějčáci nebáli umění. Vnímám, že v posledních letech je v našem městě kladen důraz na rozvoj kulturního života, což mě velmi těší. Přesto mám pocit, že mnoho uměleckých aktivit zůstává nedoceněno a zasloužily by si větší diváckou základnu. 

Proč jste se rozhodla kandidovat za HOPB?
Hnutí Občané pro Budějovice považuji za uskupení lidí s jasnou vizí, odhodláním, schopností naslouchat obyvatelům města a vést s nimi dialog. To vnímám jako důležité pilíře, které mě přesvědčily, že kandidovat za HOPB je správné rozhodnutí.

Jaká změna za uplynulé čtyři roky Vám udělala největší radost?
Velikou radost mi dělají projekty zabývající se revitalizací městského prostoru a podpora rozvoje kulturních aktivit.

Jak si představujete Budějovice v roce 2030?
Jako moderní, pulzující město, kde se bude místním obyvatelům blaze žít a návštěvníci se do něj budou s radostí vracet!