Články

Vedení města nabízí Budějovickým jen vzdušné zámky

Nejen hnutí Občané pro Budějovice upozorňuje na to, že současné vedení města staví ze slibů jen vzdušné zámky. Všímají si toho i obyvatelé Budějovic, kteří stále marně čekají, který z nápadů se stane skutečností. Svědčí o tom například názor Zdeňka Kubovce, zveřejněný v Mladé frontě Dnes 10. května 2017.

„V poslední době se dočítám v novinách o možnostech výstavby následujících zařízení: – výstavba nového divadla – výstavba nové koncertní síně – výstavba nové sportovní haly – výstavba nových parkovišť – dostavba mezinárodního letiště – další pokračování ve splavňování Vltavy – pokračování ve výstavbě dálnice. Možná, že bych našel i několik dalších příslibů, co všechno bychom mohli stavět, a tím vylepšovat stávající společenské prostředí obyvatel Českých Budějovic. Jaká je ale realita? Téměř nikde není nic nového. Snad lze pouze pochválit část nové obchvatné komunikace. Pouze se o možnostech výstavby jedná a jedná. Většinou záměr končí sloganem, že na to nemáme dostatek finančních prostředků,“ uvádí Zdeněk Kubovec s tím, že obyvatelům Budějovic nejvíc vadí dopravní kolaps, ke kterému dochází denně při nástupu a konci pracovní směny.

„Není pochyb o tom, že dopravní situace v našem městě je velmi složitý problém, s kterým se potýkaly i předešlé politické reprezentace. Jistá řešení nám nabídl Integrovaný plán organizace dopravy, zpracovaný už v roce 2010 odbornou firmou Mott MacDonald a přijatý zastupitelstvem města jako návod, jak postupovat v oblasti krátkodobých a dlouhodobých opatření. Hnutí ANO, coby hlavní koaliční partner ve vedení města, však přišlo se slibem, že všechno ‚prostě vyřeší‘ a výsledkem je snůška nápadů, která vede do ztracena,“ uvedl předseda hnutí Občané pro Budějovice a českobudějovický zastupitel Ivo Moravec a zároveň vyjádřil svůj absolutní souhlas s panem Kubovcem, který v závěru svého příspěvku píše: „Doporučuji, aby si naši poslanci a zastupitelé udělali závazné a opodstatněné pořadí důležitosti jednotlivých akcí, zajistili jejich připravenost (pozemkovou, projekční, dodavatelskou i finanční) a podle něho skutečně jednali – abychom konečně něco nového a dobrého poznali. To novinové polemizování je zbytečné a někdy až jitřící nálady obyvatel, které nevedou k jejich spokojenosti.“