Články

Únorové zastupitelstvo města z pohledu HOPB

Fakta, názory a postřehy z posledního jednání Zastupitelstva města České Budějovice, které se uskutečnilo 12. 2. 2018, zaznamenal předseda hnutí Občané pro Budějovice a českobudějovický zastupitel Ivo Moravec.

Únorové jednání městského zastupitelstva, které nejen z ohledem na dobu konání můžeme nazvat masopustním, nemělo v navrženém programu žádné zásadně nosné body. Pro nezúčastněného diváka či posluchače přímého přenosu přes web města to byla asi místy nuda. Dost zastupitelů se tentokrát omluvilo, někdo pro nemoc, někdo byl na Kanárech, někdo na lyžích.

Jak už jsme na webu HOPB informovali v článku „Vzrostla šance na obnovu sokolské tribuny“, navrhl jsem zařazení bodu s názvem Spoluúčast Statutárního města České Budějovice na financování rekonstrukce tribuny atletického stadionu. Dospěl jsem totiž k závěru, že město se k žádosti Sokolů staví liknavě a T. J. Sokol by mohla přijít o 20 milionů korun z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Rada Jihočeského kraje totiž už doporučila krajskému zastupitelstvu schválit na obnovu tribuny příspěvek ve výši 5 milionů. Tam to šlo poměrně rychle. Jednání v této věci se uskutečnilo s hejtmankou Ivanou Stránskou loni 19. prosince a letos 8. února už šel materiál do rady. Zato město působí jako zadřené. První jednání Sokolů o možné podpoře města proběhla již v roce 2016. Následovaly schůzky s primátorem Jiřím Svobodou (ANO) a jeho náměstky Petrem Podholou (ČSSD) a Petrem Holickým (ANO), kde zástupci T. J. Sokol už 12. 6. 2017 předali oficiální žádost o spolufinancování rovněž ve výši 5 milionů korun. Od města jim sice přišla koncem června  kladná odpověď s tím, že žádost T. J. Sokol bude zařazena do plánu investic na rok 2018, ale nestalo se. Letos v lednu se zástupce T. J. Sokol sešel s příslušnými magistrátními úředníky z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a Finančního odbor, kteří by měli připravovat podklady pro poskytnutí dotace, ale pořád nic. Tak jsem se rozhodl věc  popostrčit. Byl jsem překvapen, že námi, tedy opozicí předložený bod byl zařazen do programu jako první. Dokonce i navržené usnesení, které Petru Holickému ukládá předložit na březnovému zastupitelstvu návrh na udělení 5 milionového příspěvku města, bylo schváleno. Vypadá to, že se rekonstrukce tribuny na sokolském stadionu dočkáme a zanedbaná kulturní památka bude konečně zvelebena.

František Vácha jako již tradičně požádal o přesunutí bodu diskuse zastupitelů za vystoupení občanů. Jako již tradičně i tentokrát jeho návrh díky koalici neprošel.

Nezávislá zastupitelka Eliška Richtrová rezignovala na funkci členky Finančního výboru zastupitelstva města. Zdůvodnila to zejména tím, že není spokojená s jeho fungováním, výbor neplní poradní funkci pro zastupitelstvo, ani funkci kontrolní a v osobě předsedy dochází ke kumulaci funkcí. Chtěli jsme slyšet reakci na tuto závažnou kritiku, ale  bohužel, předseda výboru Miroslav Joch (ČSSD) nebyl přítomen. Eliška Richtrová byla odvolána a následně nahrazena sociálně-demokratickým nominantem Rudolfem Ortmanem, který je podle předsedy klubu sociálních demokratů Jaroslava Macha zkušený a zvládne to.

Velká diskuse se rozpoutala ke stravenkám a příspěvku na penzijní pojištění pro uvolněné zastupitele. Na téma stravenek promluvil kdekdo,  jako bychom schvalovali minimálně roční rozpočet. Od koaličních zastupitelů jsme vyslechli, že už se blíží volby a ti opoziční jim stravenky závidí. Disputaci hodnou „Kozí Lhoty“ završilo odhlasování původního návrhu, a tak jsme mohli jít na oběd.

Poté přišlo na řadu vystoupení občanů. Jindřich Švácha, zástupce 1. jihočeské taxi, požádal, aby zastupitelstvo znovu projednalo návrh obecně závazné vyhlášky k provozování taxislužby, který na prosincovém jednání zastupitelstva neprošel. Uvidíme, jak se vedení města k tomu postaví. Stále nechápu, jak by vyhláška taxislužbu v Budějovicích zlepšila… Pak jako občanka i zastupitelka promluvila Eliška Richtrová s kritickými připomínkami k projektu Multifunkčního centra Dlouhá louka, zpracovanými panem Františkem Postlem. Vedení města by se k tomu mělo vyjádřit, už jen proto, aby ohledně projektu nevznikaly možná i zbytečné pochybnosti. Více informací by měla přinést budoucí schůzka zástupců jednotlivých zastupitelských politických klubů.

Neprošla žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru na rok 2018. Někteří zastupitelé zpochybňovali účelnost již tradičně poskytované dotace a ti koaliční doplatili na malou účast ve svých řadách. Žádost tedy půjde do zastupitelstva znovu, zřejmě v březnu.

Opět nebyl nikdo, kdo by předložil zprávu o činnosti Finančního výboru. Předseda Miroslav Joch byl na dovolené a nepožádal nikoho o uvedení zprávy. Nejvyšší čas, aby si koalice i v tomto ohledu udělala pořádek!

S blížícím se koncem jednání konečně došlo na diskusi zastupitelů. Juraj Thoma (HOPB) požádal o podporu města u příležitosti oslavy 100 let československé státnosti pro Kecenickou iniciativu na znovuobnovení pomníku TGM v Kněžských Dvorech. Jaroslava Šporclová (HOPB) měla již tradiční okénko „Naši voliči nám píší“, kdy žádá vedení města o odpovědi na konkrétní připomínky a žádosti občanů. Ve svém vystoupení jsem se zeptal na řešení dalších patálií spojených s realizací projektu parkovacích zón na Pražském předměstí. Jedná se zejména o problémy se zaparkováním hasičů při případném zásahu a o nezbytné výjimky z placení parkovného pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb. Upozornil jsem rovněž na nevoli některých občanů k chystané úpravě křižovatky ulic L. B. Schneidera a Boženy Němcové. Další připomínky občanů, na které jsem požádal písemnou odpověď od vedení města, se týkaly problémů, jež vyvstaly dětem dojíždějícím do škol po zrušení linky MHD č. 4 v Kněžských Dvorech, dále požadavku na instalaci automatu na jízdenky u zastávky Motor – Jikov, návrhu na vybudování chodníku a místa k přecházení na ulicích Roberta Bosche a Adolfa Trägera i rekonstrukce a doplnění infrastruktury Suchomelské ulice. S napětím teď budu očekávat, zda radnice hlas občanů vyslyší.

Na budějovické poměry celkem brzy, už po čtvrté odpolední, skončilo jednání masopustního zastupitelstva. Sice se odehrálo bez masek, hodování a veselí, zato nezřídka s rituálními úkony a scénickými výstupy.